Privātuma politika

Braukt.lv rūpējas par to, lai sargātu Jūsu privātumu un aizsargātu Jūsu personas datus. Šī privātuma politika attiecas uz braukt.lv apmeklētājiem.

Jūsu piekrišana šai privātuma politikai

Izmantojot Vietni, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Ja nepiekrītat politikas noteikumiem, lūdzam, neizmantojiet Vietni.

Informācija, kuru par jums apkopojam

Šajā Privātuma politikā ar„personas datiem” jāsaprot informācija vai informācijas fragmenti, kas saistīti ar Jums vai tādu informāciju, kas varētu ļaut tieši vai netieši Jūs identificēt.

Mēs varam apkopot personas datus par Jums no dažādiem avotiem, ieskaitot personas datu apkopošanu: (i) tieši no Jums; (ii) kad Jūs apmeklējat Vietni un (iii) no citiem avotiem.

Personas dati, kurus apkopojam tieši no jums

Mēs varam apkopot personas datus no Jums tieši, kad Jūs sniedzat Mums informāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka neapkoposim personas datus par Jums, ja vien nesniegsiet šo informāciju brīvprātīgi.

Personas dati, kurus mēs apkopojam brīdī, kad jūs apmeklējat vietni (sīkfaili)

Mēs izmantojam sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, lai apkopotu informāciju par Jums, brīdī, kad Jūs apmeklējat Vietni. Vietnē Mēs izmantojam sīkfailus. Sīkfaili ir faili, kas glabā informāciju Jūsu datora cietajā diskā vai pārlūkā, un tādējādi Mēs varam noteikt, ka esat apmeklējis Mūsu Vietni iepriekš. Mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu Jums visērtāko Vietnes pārlūkošanu. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par sīkfailu tipiem un to, kā Mēs tos izmantojam, lasiet Mūsu Sīkfailu politiku. Dati, kurus Mēs varam apkopot par Jums, brīdī, kad Jūs apmeklējat Vietni:

  •    informācija par Jūsu izmantoto pārlūku;
  •    detaļas par Jūsu aplūkotajām tīmekļa vietnēm;
  •    Jūsu IP adrese;
  •    saites, uz kurām esat spieduši, un
  •    tīmekļa vietnes, kuras esat apmeklējuši pirms nonākšanas Mūsu Vietnē.

Kā mēs izmantojam jūsu personas datus

Tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu un atbilstoši  Fizisko personu datu aizsardzības likumam Mēs varam izmantot Jūsu personas datus sekojošiem mērķiem:

  •    lai sniegtu pakalpojumus;
  •    lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai komentāriem;
  •    lai veiktu analītiskus un tirgus pētījumus;
  •    lai analizētu Mūsu reklāmu efektivitāti;
  •    lai veiktu tiešsaistes uzvedības analīzi.